Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
tel. 603 232 256 • email: norbert@swiderek-dgsa.pl
Podręcznik

Podręcznik dla kierowców ADR

Podobno najlepszy podręcznik w Polsce…

Podręcznik zawiera m.in.:

Podręcznik może być źródłem wiedzy nie tylko dla kierowców ale również dla innych osób zajmujących się towarami niebezpiecznymi: spedytorów, nadawców czy magazynierów.

Treści zawarte w podręczniku mają za zadanie kompleksowe przybliżenie arkanów przewozu towarów niebezpiecznych i są znakomitym wsparciem kursów z zakresu tematyki ADR. Przewóz towarów niebezpiecznych wymaga zdobycia fachowej wiedzy, poczynając od podstawowych obowiązków kierowcy, przez właściwe oznakowanie pojazdów, na działaniach zapobiegawczych i środkach bezpieczeństwa kończąc.

Ogrom niezbędnej do przekazania wiedzy został zademonstrowany w nowatorski sposób z wykorzystaniem nowoczesnych form graficznych i z atrakcyjnymi materiałami fotograficznymi.

Zawartość podręcznika odpowiada zakresowi tematycznemu bloków programowych kursów na przewóz towarów niebezpiecznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2012 poz. 619). Kolejne, czwarte już wydanie podręcznika opracowane zostało na podstawie przepisów Umowy ADR obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku. Zawiera również obowiązujące od 2017 roku, gruntownie zmienione, polskie nazewnictwo towarów niebezpiecznych.

Podręcznik z założenia ma pomóc zarówno w przygotowaniu się do egzaminu w celu uzyskania zaświadczenia ADR, ale również w późniejszej codziennej pracy. Dlatego jego miejsce jest nie na półce w biblioteczce, lecz w schowku w kabinie samochodu.

Równolegle do „tradycyjnego” podręcznika powstało specjalistyczne oprogramowanie wspomagające proces kształcenia kierowcy na kursach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Do podręcznika dołączona jest zdrapka z kodem dostępu do prezentacji multimedialnej. Dzięki możliwościom współczesnego internetu udostępniamy tam w pełni zilustrowany materiał zawierający tysiące zdjęć, grafik, filmów i animacji. Korzystanie z tej formy nauki to nie tylko możliwość zdobywania wiedzy w sposób przewidziany rozporządzeniem, lecz także metoda na jej weryfikację. Można sprawdzać zapamiętane wiadomości, korzystając z multimedialnych testów. Zawartość podręcznika współgra z materiałami zgromadzonymi w kursie komputerowym, tworząc wzajemnie uzupełniający się system do nauki.

Spis treści:

Przykładowe strony:

podobno najlepszy podręcznik w Polsce

Podręcznik może być źródłem wiedzy nie tylko dla kierowców ale również dla innych osób zajmujących się towarami niebezpiecznymi: spedytorów, nadawców czy magazynierów.

Treści zawarte w podręczniku mają za zadanie kompleksowe przybliżenie arkanów przewozu towarów niebezpiecznych i są...