Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
tel. 603 232 256 • email: norbert@swiderek-dgsa.pl
szkolenia

Szkolenia personelu

Prowadzę szkolenia następujących osób:

Wymienione wyżej osoby nie muszą posiadać uprawnień państwowych, powinny jednak być przeszkolone przez doradcę DGSA lub inną wykwalifikowaną osobę w zakresie czynności i obowiązków wykonywanych w związku z przewozem towarów niebezpiecznych. Szkolenia są przygotowywane zgodnie ze specyfiką pracy wymienionych osób.

We współpracy z zaprzyjaźnionym ośrodkiem szkolenia prowadzę również szkolenia i przygotowuję do egzaminów państwowych:

Przygotowuję do egzaminu recertyfikacyjnego doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych ADR/RID.

podobno najlepszy podręcznik w Polsce

Podręcznik może być źródłem wiedzy nie tylko dla kierowców ale również dla innych osób zajmujących się towarami niebezpiecznymi: spedytorów, nadawców czy magazynierów.

Treści zawarte w podręczniku mają za zadanie kompleksowe przybliżenie arkanów przewozu towarów niebezpiecznych i są...